Øygard vil renvaske seg

Rune Øygard vil ha saken sin inn for Gjenopptakelseskommisjonen. Der sitter Lillehammer-advokaten Gunnar Hagen.

...

Dropper Strasbourg-klage

Prosessen blir for ressurskrevende og lang.


...

Tallmagi: 45 bedrifter var bare elleve

Rune Øygard avkles politisk i ny bok

I Rune Øygards ordførertid ble Vågå framstilt som en suksess-kommune. Men virkeligheten var ikke slik, hevder forfatter Jon Gangdal. Torsdag kom boka.

...

Foreldrene måtte stålsette seg før rettssaken

Jentas mor forteller om årene etter at Rune Øygard ble anmeldt.

...

- Straffen er der den skal være

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter er fornøyd med at Høyesterett skjerpet straffen.

...

- Dette er en historisk streng dom

Høyesteretts dom er helt uten grunnlag i rettspraksis, mener forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Øygard-saken

Larsen: – Det kommer hele tiden nye opplysninger i saken

Men forsvarsadvokaten har ikke gått inn og vurdert gehalten i opplysningene ennå.

PRESSEKONFERANSE OM ØYGARD-BOKA

...

- Makt er
som alkohol

Jon Gangdal framla sitt nye bokprosjekt «Ikke si det til noen» i Oslo i dag.

...

Rune Øygard har ikke medvirket til boka

Jon Gangdal startet arbeidet med boka i november 2011 da Gyldendal tok kontakt og spurte om han ville skrive en bok om straffesaken mot Rune Øygard.


...

Jenta venter på penger fra Øygard

En måned etter at siste frist gikk ut, har ikke den 17 år gamle fornærmede sett noe til oppreisningen Rune Øygard er dømt til å betale.


Øygard-saken:

...

Over 3 millioner kroner

Selve rettsaken mot tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard har en foreløpig prislapp på over 3 millioner kroner. Onsdag ble det kjent at ankesaken alene kostet over 1,7 millioner kroner.

...

Mer rettferdig
kan det ikke bli

Aldri tidligere har en overgrepssak blitt grundigere behandlet og belyst i i rettsapparatet og i offentligheten. Da må det være grunn til å tro og erkjenne at rettferdigheten har seiret. Også for den standhaftige.
Les ansvarlig redaktør Kristian Skulleruds kommentar i kjølvannet av Høyesteretts avgjørelse i Øygard-saken.

...

Fikk strengere straff

Høyesterett har dømt tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard til fengsel i to år og tre måneder.

Øygard-saken i Høyesterett

...

- Menneskelig drama på begge sider

Forsvarer Mette Yvonne Larsen viste til medieomfang og Øygards helse da hun torssdag la ned sin påstand om lavere straff i Høyesterett .

Øygard-saken

...

Bistandsadvokat glad for anke over Øygard-straff

Bistandsadvokaten til den fornærmede jenta i Øygard-saken er fornøyd med at aktoratet anker over straffeutmålingen.

Øygard-saken

...

Fornærmet i Øygard-saken anker også

Bistandsadvokaten til den 17 år gamle fornærmede jenta i Øygard-saken, anker erstatningen klienten er tilkjent til Høyesterett.


ØYGARD-SAKEN

...

Øygard anker også straffeutmålingen

Tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard anker også straffeutmålingen i overgrepsdommen fra lagmannsretten. Fra før har han anket over saksbehandlingen.

ØYGARD-SAKEN

...

Både aktor og Øygard anker Øygard-dommen

Statsadvokaten anker overgrepsdommen på ett år og tre måneder mot tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard. Rune Øygard anker saksbehandlingen.