Siden 1889 har 1. mai vært dagen for arbeiderne til å markere sine seiere i arbeidslivet, samt å løfte frem de temaene som fortsatt er kritikkverdige i norsk arbeidsliv. Før dette var .1 mai feiringen av at våren var i fremmarsj. Gaukmesse eller Valborgdagen, markerte at grøden skulle i jorda og lovte håp om matauke til folket. Tiden er kommet for å se disse to i sammenheng.

Vi har kommet langt i Norge, så å sikre norsk matproduksjon for fremtiden bør være alles fokus akkurat i år. Den norske bonden står foran økte utgifter med drivstoff, kunstgjødsel, kraftfor osv. Dette sammen med stadige krav til husdyrhold samt møtet med det grønne skiftet skaper et nødvendig inntektsløft for de som produserer maten vår, enten du er veganer eller kjøttspiser- Norsk produsert mat er ikke en eksklusivitet, det er det mest grunnleggende for oss alle.

I et år preget av krig i et av verdens største kornkammer- Ukraina, er den store humanitær krise vi står ovenfor som en direkte følge av dette katastrofal. Vi kan ikke med god samvittighet fortsette å importere kjøtt- og meieriprodukter, avokado og grønnsaker fra land som ikke klarer å "brødfø" sin egen befolkning. Mat til egne innbyggere, på egne ressurser er solidaritet. Sjølbergingsgraden må opp, og det må bli mer attraktivt å produsere mat.

Store traktorer og nytt utstyr er blitt et motargument for å øke inntekter. Dette handler like mye om serviceavtaler, forutsigbarhet for vedlikehold og reparasjoner som ny teknologi og krav til HMS. Akkurat som i andre næringer. Hele verdikjeden er avhengig av at bonden drifter jord og besetning.

Solidaritet og felleskap er arbeiderbevegelsens mantra, og akkurat i år håper jeg at alle også viser sin solidaritet til den norske bonden. La oss stå sammen mot en samfunnsutvikling som ingen av oss ønsker.

Selv om det er ei hektisk tid på gårdene, håper jeg alle bruker denne dagen til å kjenne på et unisont felleskap for våre rettigheter og krav til et helthetlig arbeidsliv. En for alle, alle for en- applaus erstatter ikke retten til en lønn å leve av.

Astrid Skomakerstuen, ordfører i Dovre