I år som i fjor blir dagen noe annerledes enn det vi kjenner til. 1. mai 2021 er preget av koronapandemien. Men vi i Sel Ap, Sel SV og Fagforbundet vil markere dagen som best vi kan.

For vi vil fortsatt stå på for å opprettholde rettigheter som igjennom generasjoner er kjempa fram og gjort samfunnet vårt bedre for alle.

Årets hovedparole er «Nytt flertall. Nå er det arbeidsfolks tur»

Vi er helt enig i at nå er det arbeidsfolks tur. Når vi nå ser hvordan situasjonen har vært og er for mange i Sel og resten av Norge, med bekymring for smitte og sykdom og med stengte arbeidsplasser, permitteringer og økt arbeidsledighet. Det er mange som har mistet inntekten sin.

Vi ser og mange som stiller opp og strekker seg langt for å hjelpe og vi ser hvor viktige mange yrkesgrupper er i kampen mot virus og sykdom. Det er helsepersonell, renholdere, skoler, barnehager, vaktmestere, ambulansepersonell, portierer, ledere, butikkansatte, transportører, bussjåfører, renovatører, ansatte i NAV og andre, som står på døgnet rundt for å holde hjulene i gang.

Dette er mennesker som skal hylles på 1. mai, i tillegg til at vi må være med å sørge for et skikkelig løft i disse yrkesgruppene, med hele faste stillinger og en lønning til å leve av. Bruken av bemanningsbyrå har økt, der det ofte ikke er akseptable og det forekommer ulovlige arbeidsavtaler og lønningene langt under tariff. Derfor er det så viktig at flere kommer i ordna arbeidsforhold.

Mange ungdommer og yngre arbeidstakere er arbeidsledige nå under pandemien. Det er viktig at disse blir prioritert for å komme i arbeid. Derfor må det nå gis støtte til bedriftene slik at de får råd til å ta disse i arbeid. Men, det også viktig at det gis muligheter til opprettelse av nye arbeidsplasser. Det er mye snakk om det grønne skiftet, og det er det en gylden mulighet for å ta tak i nå. Bedriftene må få anledning til å drive miljøvennlig og bærekraftig.

Det nærmer seg stortingsvalg og vi er klare for et nytt flertall i regjering. Vi er opptatt av å styrke velferd og rettighetene våre på arbeidsplassen, IKKE svekke dem. Vi skal være med å sikre likestilte arbeidsforhold, sikre trygge velferdsordningene, og arbeide for likelønn og hele faste stillinger.

Derfor oppfordrer vi alle til å støtte opp om 1. mai, der vi står sammen for rettferdige fordelinger og sikrer fellesskapet.

Nina Grindstuen, Fagforbundet Sel
Anne-Brit Bismo, Sel SV
Lene Jevnheim, Sel AP