1889 møttes sosialistpartier fra hele verden til kongress i Paris. Etter forslag fra fagorganiserte fra USA ble det vedtatt å gjøre 1. mai til arbeiderklassens internasjonale demonstrasjonsdag. Tre år tidligere, 1. mai 1886, gikk arbeidere i USA til generalstreik for blant annet 8-timers arbeidsdag. I Chicago ble fire streikende skutt og drept av politiet. Denne brutale hendelsen lå til grunn for vedtaket om datoen 1. mai. Allerede året etter ble dagen markert verden over, og kampen for åttetimersdagen var for alvor i gang.

I år for andre gang på rad skal 1. mai-markeringer i Norge gjennomføres digitalt, og ikke i gatene. Dagen er viktigere enn noensinne.

For oss er det viktig å løfte fram fagbevegelsen og solidariteten og sørge for at vi får fram krav i den tida vi står i. Ikke minst handler det om å sikre gode velferdsordninger. Som gjør at de som er arbeidsløse og permitterte har en økonomi og ikke minst en verdighet i en slik situasjon, arbeidsløsheten må slås tilbake,

Rødt vil at norske folkevalgte skal bestemme over norsk arbeidsliv, velferdstjenester og energipolitikk. Derfor vil vi erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

Acer er dårlig for norsk industri og for Norge. Vi trenger ikke europeiske strømpriser. Vi trenger ikke North Connect. Det vi trenger er sjølråderett og full nasjonal kontroll over energipolitikken.

Nærmere 100 000 mennesker i Norge unngår tannlegen og den største årsaken er ikke frykt for tannleger, men det er frykt for at besøket skal ruinere deg.

Er det greit at kvinnedominerte yrker i offentlig sektor nok en gang blir lønnstapere? Vi i Rødt mener et tydelig nei! Vi trenger ikke bare en ny regjering, men en regjering på arbeidsfolks premisser. Vi trenger 6 timersdagen. Vi støtter «Bondeopprør21». Vi må vise solidaritet med verdens befolkning og vi må bekjempe rasisme og hat.

Terje Jektvik, Rødt Ringsaker, Nes H