1. mai i 1886, gikk amerikanske arbeidere til generalstreik for bl.a. 8-timers arbeidsdag. Fire streikende i Chicago ble skutt og drept av politiet. Denne brutale hendelsen gikk ikke upåaktet hen, men dannet grunnlaget for markeringen av 1. mai som arbeiderens dag. Allerede året etter ble det 1.mai markert verden over og i 1889 møttes sosialistpartier fra hele verden i Paris. Fagorganisert i USA hadde fremmet forslag om å gjøre 1. mai til arbeiderklassens internasjonale demonstrasjonsdag. Dette ble vedtatt på møtet i Paris.
I år, 133 år etter Parismøtet og et par år med Korona, kan vi atter en gang få markert denne viktige dagen uten bekymringer og denne dagen er viktigere enn noensinne.

For oss er det viktig å løfte fram fagbevegelsen og solidariteten og sørge for at vi får fram krav i den tida vi står i. Ikke minst handler det om å sikre gode velferdsordninger. Som gjør at de som er arbeidsløse og permitterte har en økonomi og ikke minst en verdighet i en slik situasjon, arbeidsløsheten må slås tilbake.
Rødt vil at norske folkevalgte skal bestemme over norsk arbeidsliv, velferdstjenester og energipolitikk. Derfor vil vi erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

Acer er dårlig for norsk industri, for folkene og for Norge generelt. Vi trenger absolutt ikke europeiske strømpriser. Vi trenger ikke North Connect. Det vi trenger er sjølråderett og full nasjonal kontroll over energipolitikken.

Kravet fra Rødt er 30 øre pr. kW. fastpris på strøm og 2-prissystem.

Nærmere 100.000 mennesker i Norge unngår tannlegen og den største årsaken er ikke frykt for tannleger, men det er frykten for at besøket skal ruinere deg.

Er det greit at kvinnedominerte yrker i offentlig sektor nok en gang blir lønnstapere?
Vi i Rødt mener et tydelig; «NEI!»

Vi vil ha en Regjering på arbeidsfolks premisser.

Vi trenger sekstimersdagen.

Vi støtter bøndenes kamp for bedre vilkår og det er avgjørende at regjeringa leverer i jordbruksoppgjøret. Og at jordvern opptrappes

Vi må vise solidaritet med verdens befolkning og vi må bekjempe rasisme og hat.

Terje Jektvik, Rødt Ringsaker