En vårdag i 1940 ble Norge angrepet og okkupert av an annen stat. Nordmenns frihet og hverdag ble brått en helt annen. De som gjorde motstand mot de nazivennlige okkupantene, ble torturert og henrettet. Nå ser vi det samme skje i Ukraina, et europeisk land som er likt vårt eget. Bildene derfra er grusomme og viser hvor skjørt ett demokrati kan være. Med bakgrunn i vår historie, så må vi stå opp og støtte de som forsvarer sitt land og demokrati. 1. mai markerer vi vår solidaritet med Ukraina.

Arbeiderpartiet og fagbevegelsen har etter andre verdenskrig bygget opp den felles velferden vi i dag nyter godt av. Det tette trepartssamarbeidet har gitt arbeidsfolk 37,5 times arbeidsdag, søndag er fridag for de fleste, alle har samme gode helsetilbud, like muligheter for utdannelse, og et arbeidsliv der arbeidstakerens rettigheter står sterkt. Gode velferdsløsninger er noe vi bygger i fellesskap. 1. mai markerer vi arbeidet arbeiderbevegelsen gjorde etter 2. verdenskrig, og som vi nyter godt av i dag.

Arbeiderpartiet har siden valget, innført pensjon fra første krone, økt fagforeningsfradraget med 50 %, fjernet den generelle adgangen til midlertidig ansettelser, styrket retten til heltid, styrket NAV med 1000 tiltaksplasser, stoppet privatiseringsreformen fritt behandlingsvalg, og gitt de permitterte tilbake feriepengetillegget.

Av statsbudsjettet på rundt 1500 milliarder, så er 300 av de avkastning fra oljefondet. Hvor hadde Norge vært i dag om Høyresiden hadde privatisert oljenæringen? Da ville disse milliardene heller beriket oljeselskapene. Det er brukt titalls milliarder på strømtiltak og støtteordninger etter at Ap og SP kom til makten. Vi står fortsatt ovenfor store utfordringer bla. i jordbruket. Derfor fortsetter våre tillitsvalgte jobben med å finne gode og varige løsninger. 1. mai markerer vi for arbeidet regjeringen har gjort siden valget, for å rette opp i de valgene den borgerlige regjeringen gjorde, for å sikre vanlige folks hverdag.

Gratulerer med dagen!

Bjørnar Berntsen, Kjerstin Lundgård og Tormod Johansen, Ringsaker Ap