Gå til sidens hovedinnhold

100 år i folks tjeneste

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

14. februar 1920 begynte Fagforbundets historie som et selvstendig forbund. Med stiftelsen av Norsk kommunearbeiderforbund. Forbundets aller første leder var glåmdølen Gunnar Sethil.

Vår historie løper fra de første småkårsfolka og vei- og anleggsarbeiderene som i sin tid søkte inn til byene for å finne arbeid da nøden var stor på bygdene, og da stadig flere jobber etter hvert oppstod i forbindelse med utviklinga av de første kommunale tjenestene.

Og ikke minst løper vår historie fra de mange kvinnene som av nødvendighet, og noen i trass og frihetstrang, tok jobb utenfor hjemmet, og som gjennom generasjoner alltid har måtte kjempe for alt, helt fra den grunnleggende anerkjennelsen og respekten for sin arbeidsinnsats til trygge og likeverdige arbeidsvilkår. Fagorganisering handler om repsekt og selvrespekt. Å bygge respekten for våre medlemmers arbeid og interesser på arbeidsplassen og i samfunnet, og utvikle og styrke arbeidstakeres selvrespekt. Da har fellesskap og identitet alltid stått sentralt. Og vært uløselig forbundet med målet om å knytte medlemmer fra ulike yrkesgrupper sammen og styrke deres bånd til forbundet.

Vårt historiske oppdrag har vært å forene arbeidstakere om felles interesser som lønnstakere. Det har også gitt oss vår store styrke.

Den andre grunnleggende ideen, eller kjennetegnet ved vår organisasjon, om dere vil, er at vi organiserer arbeidstakere som føler ansvar for at deres arbeid er nært forbundet med utviklinga, drifta og vedlikeholdet av de kommunale og fylkeskommunale tjenestene og velferden – den kanskje viktigste hjørnesteinen i den norske samfunnsmodellen. Og den kanskje viktigste forklaringsfaktoren for hvorfor Norge jevnt over er blitt et så velfungerende samfunn som det er.

At vi ikke bare har kjempet for arbeidsvilkår, lønn og pensjonsrettigheter i snever forstand. Men at vi også alltid har vært og er oss bevisste at det er kommunenes midler og innbyggernes og brukernes velferd som står på spill i det vi driver med. Og her må jeg legge til at vi vet at våre tillitsvalgte og medlemmer i andre sektorer og i det private har en tilsvarende ansvarsfølelse og stolthet overfor sine virksomheter.

Derfor har vi lange historiske tradisjoner for å arbeide med utgangspunkt i en klar oppfatting om at vi som forbund ikke kan stille oss på sidelinja og bare komme med krav overfor arbeidsgiversiden, men at vi også selv må gå aktivt inn og ta vår del av ansvaret for en best mulig drift av tjenestene og den kommunale virksomheten.

Og derfor er samfunnsbevisstheten også naturlig og sterk i vår organisasjon. Og ikke minst skal vi hedrer dem og oss selv ved å la oss inspirere til å diskutere hvordan vi fører de stolte tradisjonene videre i tida vi lever i. Til å utvikle organisasjonen videre sånn at vi er like relevante også om hundre nye år. Sammen er vi sterke!

Gratulerer med dagen til alle OSS!

Jon-Inge Hagebakken, nestleder, Forbundsregion Innlandet