100-årig krigsseiler ble hedret: – Ikke et minutt for tidlig

Da­gen Hen­rik Øwre Lam­bi­ne fyl­te 100 år ble han over­rakt sin min­ne­me­dal­je av ord­fø­rer In­gunn Tros­hol­men.