12 søkte lederstilling i Lillehammer

12 søkere meldte seg til lederstilling i tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester i Lillehammer.