14 spisesteder ble kontrollert av Mattilsynet: Ett av dem hadde flere mangler

Sjekk hvilke spisesteder som ble kontrollert i bunnen av saken.