150 ansatte i fylkeskommunen flyttes til Hamar

Den første store debatten i Innlandet fylkesting inneholdt tilløp til dramatikk og beskyldninger om latterliggjøring og uansvarlighet. Det endte med at Ap fant andre støttespillere enn partneren Sp da samlokaliseringen av fagmiljøene i Innlandet fylkeskommune fra 2020 skulle bankes igjennom.