(OA) –Det er uvanlig mange når vi har 16 påkjørsler på fire timer, det kan kanskje skyldes at det er ekstra mye utfart i dag, sier operasjonsleder Ove Stian Ovrum ved Innlandet politidistrikt.

Påkjørslene er spredt over hele Innlandet, og det er ingen områder som skiller seg særlig ut. Det er meldt om påkjørsler både i Hedmark og Oppland, men det er ikke meldt om personskader.

– Det har og stort sett vært mindre skader på kjøretøyene, mens hjortedyrene har hatt varierende skjebner. Noen har mistet livet, andre har forsvunnet inn i skogen og blir fulgt opp av viltnemnda, sier Ovrum.

Det er hovedsakelig elg som har hatt ublide møter med juletrafikken, men det er og meldt om mye rådyr ved vegene i Innlandet.

Politiets operasjonsleder kommer derfor med et generelt og godt råd til bilister langs vintervegene:

– Kjør etter forholdene og vær oppmerksom også mot vegkantene.