Gå til sidens hovedinnhold

17 millioner til fredete bygg i Oppland

Artikkelen er over 2 år gammel

I år fordeler Riksantikvaren rundt 148 millioner kroner til istandsetting av fredete bygg.

Årets tilskuddsfordeling fra Riksantikvaren er nå klar. Midlene går til fylkeskommunene, som igjen deler ut tilskudd til lokale eiere. 17 millioner kroner går til fredete bygg i Oppland, opplyser Riksantikvaren i en pressemelding.

- Den fredete bygningsarven er en verdifull samfunnsressurs. De private eierne av fredete bygg gjør en stor og viktig innsats for å ta vare på våre felles kulturminner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen, i pressemeldingen.

Oppland har flest fredete bygninger i privat eie (ca. 500) og har et stort behov for gode håndverkere. Bygningsvernrådgivertjenesten i Oppland består av fem godt kvalifiserte fagpersoner som er ansatt ved regionmuseene og jobber utadrettet overfor eiere av verneverdige og fredete bygninger.

Oversikt over fordelingen av midler i 2019

TilskuddsmottakerTildeling 2019
Østfold

8 000 000

Akershus

6 500 000

Oslo, Byantikvaren

3 000 000

Hedmark

4 000 000

Oppland

17 000 000

Buskerud

9 500 000

Vestfold

3 500 000

Telemark

14 000 000

Aust-Agder

5 500 000

Vest-Agder

2 500 000

Rogaland

3 500 000

Hordaland

17 000 000

Sogn og Fjordane

7 500 000

Møre og Romsdal

4 000 000

Trøndelag

15 000 000

Nordland

10 500 000

Troms

5 000 000

Finnmark

5 500 000

Sametinget

7 000 000

Sum fylkene

148 500 000