17 vil ha jobben som helse- og velferdsrådgiver i Lillehammer

Tolv kvinner og fem menn har søkt stilling som rådgiver i helse- og velferdssektoren i Lillehammer kommune.