Antall korona-smittede er dermed ikke flere søndag kveld enn registret ett døgn tidligere. Kommuneoverlege Morten Bergkåsa kan ikke si om smitten er i rask vekst eller ei fordi ingen kan vite om alle de smittede er registrert. Derfor er det usikkert om antall registrerte omfatter alle som er smittet. Uansett mener han at det forebyggende arbeidet som gjøres lokalt, fungerer – at det er bra, og at det hjelper.

– En annen positiv ting er at folk igjen kan ringe fastlegen sin med generelle plager, ikke bare hvis de tror at de er korona-smittet. Dessuten har fastlegene fått på plass utstyr for å ha video-konsultasjon med pasientene og er derfor ikke avhengige av at pasientene selv må møte fram på legekontoret. Selv om enkelte fastleger er eller kan være i karantene, har vi vikarer slik at behovet er dekket.

Henvisning fra fastlegen

– Hvordan er aldersfordelingen på dem som er dokumentert smittet?

– Det vil jeg ikke gi detaljer om, blant annet fordi så få er registrert. Alder forteller derfor lite.

Testingen av innbyggere fra Lillehammer, Øyer, Gausdal, og Nordre Ringsaker foregår i Ungdomshallen (blåhallen) på Stampesletta. Personer som ikke jobber i helsetjenesten, må ha anvisning med sin fastlege før de tropper opp der. Samtlige som testes får gjennom legen beskjed om de er smittet eller ei. Hjemmetesting er mulig for dem som ikke selv greier å ta seg fram til stedet.

Opp til hver og en å hindre smitte

Hvor mange i Lillehammer som er i hjemmekarantene har ikke kommunen eksakte tall på fordi dette ikke lenger meldes inn til kommuneoverlegen, opplyses det på Lillehammer kommunes hjemmeside. Den oppdateres hver kveld.

– Er frivillig karantene den beste måten å forebygge smitte?

– Viktigst er god håndhygiene med hyppig og grundig vask av hendene. De som er forkjøla, bør holde seg hjemme. Og for all del, hold avstand til andre. De som er satt i karantene, må vite at de er i karantene og forholde seg til det. Ikke minst må folk være hjemme i minst ett døgn etter at de er symptomfrie. Helsevesenet gjør sin del av jobben. Likevel er det først og fremst hver og en av oss alle som kan hindre at smitten brer seg, gjennom å etterleve og følge opp rådene som er gitt og gis, sier Morten Bergkåsa.

Kriterier for testing

Lillehammer kommune følger de nasjonale retningslinjene for testing:

Ved akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, er det uavhengig av reisehistorikk indikasjon for testing av koronavirus av:

*Pasienter med behov for innleggelse
* Pasienter/beboere i helseinstitusjoner
* Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid (kan også vurderes for testing ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn).
* Personer over 65 år som har underliggende kronisk sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft, og høyt blodtrykk).
* Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronavirus (ved manglende kapasitet kan denne gruppen nedprioriteres).
* Andre personer med lettere akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet.

NB: Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger. Personer uten symptomer skal ikke testes for koronavirus