Gå til sidens hovedinnhold

19 millioner skogplanter og arbeid til unge

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Krisa har tydeliggjort behovet for sosialdemokratisk politikk. Løsninger som Arbeiderpartiet utvikler, kan gi et mer rettferdig Norge i flere år framover.

Også før koronaen var det kun halvparten av landets 17-åringer som fikk sommerjobber. Undersøkelser fra SSB viser at ungdom med velstående foreldre har større sjanse for å få jobb enn ungdom fra familier med vanlige eller lavere inntekter. Dette henger blant annet sammen med at familier med god økonomi ofte har større nettverk i næringslivet. Ungdommene får dermed større tilgang til jobber gjennom de voksnes kontakter. Nok et klasseskille oppstår og forsterkes.

Slipp ungdommen til i skogen! Når vi ser at færre ungdom fikk arbeidserfaring også før korona, er det et grunnleggende samfunnsproblem som må løses. Det krever handlekraft. På Stortinget har Arbeiderpartiet nå bidratt til flertall for å koble skognæringens behov for arbeidskraft og unges behov for jobber. Gjennom en ekstra investering i skogplanting denne sesongen lager vi et kinderegg:
1) Vi forsterker Norges fornybare ressurser for skogindustrien for flere tiår framover.
2) Vi bidrar til at ungdom får arbeidserfaring, selvtillit og inntekt.
3) Vi trår til raskt nok for skogbruket som umiddelbart trenger ny arbeidskraft når mange utenlandske sesongarbeidere uteblir.

Over 19 millioner skogplanter skal ut i Innlandet. Det gir jobbmuligheter til mange. Økte investeringer i skogplanting og jobb for ungdom, er et eksempel på hvordan næringspolitikk og inkludering i arbeid kan kobles. Det kan bli felles progressiv politikk også etter krisa. Slik kan vi få bedre resultater for både arbeid og verdiskaping. I den nasjonale politikken har støtte til skogeiere til planting, tynning og ungskogpleie vært sett på som ett politisk felt, mens tiltak for å inkludere ungdom i arbeid har vært et annet. Når vi kobler disse, får vi som samfunn og skattebetalere mer ut av pengene til begge deler.

I takt med at færre unge har fått mulighet til å tilegne seg praktisk og faglig forståelse gjennom arbeid de siste årene, har vi samtidig vent oss til stadig større bruk av lavt betalt og importert arbeidskraft. Pengene som flere sesongarbeidere tjener, er mer verdt i hjemlandet. Mange er derfor villige til å jobbe mye og stiller få krav til arbeidsvilkår. Det kan legge press på lønns- og arbeidsbetingelsene. Derfor må vi nå ta grep for å heve standardene i arbeidslivet. Slik kan vi inkludere flere unge i arbeid og samtidig sikre at alle som kommer til Norge for å jobbe, også får en lønn som det går an å leve av her.

I deler av landet står så mye som 40 % av folk i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Av de som ramler utenfor, er det stadig flere unge. Mange blir stående utenfor for resten av livet. I denne krisa har de største konsernene og aksjeeierne fått milliarder i støtte, mens pengene som går til framtidsrettede ungdomssatsinger, er som kronestykker å regne. Vi må få et mer rettferdig Norge! Investeringer i arbeid til ungdommen vil bedre livene til en rekke enkeltmennesker og ha stor økonomisk effekt for landet og velferdsstaten. I realiteten er det ikke mangel på penger for å gjennomføre en slik politikk. Det hele koker ned til hvilke mål og verdier vi vil vektlegge som fellesskap.

Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepr.(Ap), Hedmark