2 millioner i bompenger - hver eneste dag i 15 år!  

Ny E6 gjennom Lillehammer blir ifølge Hilde Hoven "ulønnsom motorveg vi aldri trengte". (Ill.foto)

Ny E6 gjennom Lillehammer blir ifølge Hilde Hoven "ulønnsom motorveg vi aldri trengte". (Ill.foto)

Av
DEL


leserinnleggDet er planlagt en motorveg fra Moelv til Øyer som vil gå gjennom kommunen vår. Den skal erstatte dagens E6 og vil koste vanvittige 11,319 milliarder kroner å bygge. I tillegg kommer planleggingskostnadene, lånerentene (5,5 %) og kostnader knytta til bompengeinnkreving. Forutsatt tilsvarende kostnader som motorvegen Kolomoen - Moelv, vil totalkostnadene med være om lag 16,8 milliarder kroner!

Nye veier AS har beregnet at vegen har en samfunnsverdi på "bare" 5,419 milliarder, altså er verdien kun 1/3 av det vegen skal koste.

Statens (felleskassas) bidrag er på 5,829 mrd (34 %). Resten, bompengebidraget er på ufattelige kr 10,971 milliarder (66 %).

Det vil si at noen må betale 2 millioner i bompenger – hvert eneste døgn- i 15 år – i 5 475 døgn- for å finansiere ombygginga til motorveg. Om bompengeinnkrevinga åpner ved nyttår, vil man allerede innen 6. januar skulle krevd inn 10 mill. kroner, -like mye bompenger som Trosholmen er villig til å gi for å få eldreomsorgen i Lillehammer til å skinne.

Folk vil skygge unna bommene - se til E6 i Sør- og Nord-Fron! Og når inntektene svikter, er det fylkeskommunen, som lånegarantist, som må tømme fellesskapets lommer og legge ned videregående skoler, tannlegetilbud, stenge fylkesveger og bussruter - for å prøve å betale litt av den resterende milliardregninga for en sterkt ødeleggende, ulønnsom motorveg vi aldri trengte.


Hilde Jorunn Hoven, listekandidat Lillehammer Sp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags