I 2020 har det meste vært annerledes. Nå er de første koronavaksinene satt, likevel kommer koronautbruddet til fortsette å prege oss inn i 2021. Selve valgåret. Årets valgkamp vil være annerledes. Koronasituasjonen vil prege den politiske debatten som så mye annet i vår hverdag. De siste målingene viser at det politiske bildet også tegner seg annerledes enn før.

For Senterpartiet vokser med overraskende styrke og seiler fram som landets største parti. Før jul målte Dagbladet og Ipsos Senterpartiet til 22,3 prosent. Det er 1,2 prosent større enn Arbeiderpartiet, og 3,4 prosentpoeng større enn Høyre. I starten av koronautbruddet var støtten til Høyre stor. De kritiske stemmene fra opposisjonen stilnet i behovet for å finne raske kriseløsninger.

Når valget nærmer seg vil de politiske partiene i større grad ha behov for å vise hva de vil gjøre annerledes. Dersom den norske økonomien gradvis kommer på beina igjen ettersom vaksineringen brer om seg, kan optimismen spre seg og dagens regjering vinne nye støtte. Dersom en forbedring av den økonomiske situasjonen lar vente på seg og enda flere bedrifter går konkurs, vil den politiske diskusjonen få høyere temperatur.

By og land, hand i hand har fått ny vind i seilene

Før valget kommer evalueringen av hvordan dagens regjering har håndtert krisesituasjonen. En knusende dom vil være tøff å takle rett før et valg. Erna Solberg gikk til valg på å være best i beredskap. Koronautbruddet viste raskt at beredskapen ikke var så god. Dersom evalueringen viser at regjeringen har håndtert krisen bra, til tross for manglende smittevernutstyr, kan dagens regjering få ny vind i seilene.

Den kommende tiden vil Trygve Slagsvold Vedum være Erna Solberg sin sterkeste konkurrent. Ved å støtte Vedum viser velgerne at de ikke nødvendigvis vil ha mer privatisering, sammenslåinger og sentralisering. By og land, hand i hand har fått ny vind i seilene. Nå gjenstår det å se om årets valg gir et annerledes resultat enn på lenge.