Gå til sidens hovedinnhold

2021 bør bli distriktenes år

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


2020 var året da to fylkeskommuner ble ett og hovedsetet ble flyttet til den største Mjøsbyen Hamar. 2020 var også året da konsulentfirmaet COWI anbefalte at nytt Mjøssykehus bør legges til Brumunddal, fordi det er i denne delen av Innlandet rekrutteringspotensialet er størst.

De unge tiltrekkes av byene. Jo flere arbeidsmuligheter og urbane tilbud, desto større er tiltrekningskraften på unge tilflyttere. Hamar og Lillehammer pekes ut som spesielt attraktive i COWI sine analyser for Innlandet. Derfor bør framtidas sykehustilbud også utvikles i nærheten av eller i disse byene mener ekspertene.

Når offentlige og statlige bedrifter flytter påvirker det hvordan byene og distriktene i Innlandet utvikles i framtida. Innlandet trenger sterke byer som motorer for vekst, men Innlandet og Norge trenger også sterke bygder.

Solberg-regjeringas sentraliseringspolitikk har satt tydelige spor. Med sammenslåinger følger også ytterligere sentralisering. De områdene som allerede er attraktive får enda mer. Men å ribbe bygda for offentlige stillinger, politi, domstoler og utdanningstilbud har fått folk til å våkne opp.

Velgerne trenger konkrete tiltak for å gjenvinne troen på at det er liv laga i bygdene

I år er det stortingsvalg. Opposisjonspartier varsler at tiden er kommet for å styrke distriktene. Å reversere sentraliseringsreformer vil ikke bli lett. Nå må partiene vise hvordan de skal klare å skape vekst i distriktene selv om urbaniseringen vil fortsette.

Skal Senterpartiet klare å holde på den nye støtten må de overbevise om at de har bedre svar på framtidas utfordring enn de andre partiene velgerne har flyktet fra. Arbeiderpartiets revitalisering av distriktsløftet «By og land – hand i hand» og de 60 løftene for distriktene må stå ved lag selv når frierferden er over. Velgerne trenger konkrete tiltak som står ved lag for å gjenvinne troen på at det er liv laga også i bygdene. 2021 bør bli distriktenes år.