25 moglege stader for ny fotballhall er vurdert. Dette er fyrstevalet

I ei ny utgreiing har Lillehammer Fotballhall AS vurdert 25 moglege flater på Lillehammer for etablering av ein ny fotballhall. Konklusjonen er at Stampesletta er fyrsteprioritet, men Jorekstad er eit svært aktuelt andreval og Røyslimoen alternativ tre.