26 vil bli helsesekretær ved Anders Sandvigs legesenter

26 kvinner har søkt stilling som helsesekretær ved Anders Sandvig legesenter.