280 sauekadaver innmeldt til Statens naturoppsyn

Artikkelen er over 1 år gammel

Statens naturoppsyn har hittil i sommer fått meldinger om funn av 280 døde sauer og lam i Oppland.