Det var tidlig mandag morgen det første lammet ble funnet ved Lersetra i Furnesåsen, og det ble umiddelbart gitt felligstillatelse på ulven. Senere ble det funnet 20 til, og antallet er nå oppe i 32 dyr.

Bøndene har nå døgnkontinulig tilsyn av sauene på beite i Furnesåsen. De frykter at mange flere sauer og lam kan gå skadde omkring.

Rundt 100 dyr beiter i området ved Lersetra. Jegerne har foreløpig ikke sett noe til ulven, men de tror den skal ha trukket ut av området.

Det bekrefter Olaf Tørudbakken i Statens Naturoppsyn i Ringsaker overfor Hamar Arbeiderblad.