420 har fått tilbud om plass i videregående skole

I andreinntaket til videregående opplæring i Oppland har 420 søkere fått tilbud om skoleplass eller plass på høyere ønske.

I andreinntaket til videregående opplæring i Oppland har 420 søkere fått tilbud om skoleplass eller plass på høyere ønske. Foto:

I andreinntaket til videregående opplæring har 420 søkere fått tilbud om skoleplass eller plass på høyere ønske.

DEL

Det opplyser Oppland fylkeskommune på sin hjemmeside.

158 søkere sto på venteliste etter førsteinntaket i begynnelsen av juli. 9. august fikk de melding via SMS eller e-post om at resultatet av andreinntaket er lagt ut på www.vigo.no. Dette betyr at alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett etter opplæringsloven nå har fått tilbud om skoleplass.

Søkere med ungdomsrett, men som ikke er kvalifisert til skoleplass på høyere nivå på grunn av at fag ikke er bestått, har fått tilbud om skoleplass for å ta manglende fag.

6450 søkere fikk tilbud om skoleplass i førsteinntaket. Etter andreinntaket er det nå totalt 6499 søkere som har fått tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i Oppland.

Fortsatt mulig å få plass

Det er for tidlig å si det eksakte antall elever i de videregående skolene i Oppland for kommende skoleår. Det vil fortsatt være mulig for søkere med ungdomsrett, som ikke har søkt, å få skoleplass der det er ledig kapasitet.

Skolene har god oversikt over eventuelle ledige plasser og ventelister. De følger gjeldende ventelister for ytterligere inntak og tar kontakt med aktuelle søkere på venteliste dersom det blir ledig kapasitet. Skolene tar over inntaket fra 12. august.

Svarfrist på skoleplass er 16. august. Skolestart er mandag 19. august.

Søkere som har søkt læreplass, men som ikke har fått det, har fått tilbud i henhold til Yrkesfaggarantien. Nederst i saken finner du mer informasjon om status for årets formidling til læreplass.

Takket nei

Av de 6450 søkerne som fikk tilbud om skoleplass i Oppland i førsteinntaket, har 371 (i fjor var det 398) søkere med ungdomsrett takket nei eller ikke svart på tilbud om skoleplass. Det er sendt ut purringer på e-post og SMS, samt purrekort i posten, til søkere som ikke hadde svart på tilbud om skoleplass.

Det er flere årsaker til at ungdommer takker nei til skoleplass. Flere velger å starte på privatskoler (som for eksempel NTG), mens andre får tilbud om skoleplass i andre fylker (som for eksempel landslinjer). Det er også noen som takker nei av andre årsaker.

Tap av skoleplass

Søkeren mister skoleplassen dersom han/hun ikke svarer på tilbudet om skoleplass. Søkeren kan også miste skoleplassen dersom han/hun ikke møter første skoledag uten godkjenning fra skolen, eller dersom søkeren har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Artikkeltags