688 vil bli veileder i NAV Innlandet

NAV lyste ut 25 midlertidige veilederstillinger i slutten av april. 688 personer har sendt inn søknad.- En formidabel respons, sier Unni Dalsegg i NAV.