Bredbånd i hele Innlandet er viktig for verdiskaping og bolyst. Nylig fikk Senterpartiets Vedum et brev fra Eidsiva om at han mister sin bredbåndstilknytning basert på det gamle kobbernettet. Nå bor han rett nok i et område der det sannsynligvis er dekning med mobilt bredbånd, men han vil da oppdage at mobilt bredbånd dessverre har sine begrensninger. Vedums mulige regjeringspartner, Arbeiderpartiet, representert ved stortingsrepresentant Hagebakken sier i GD at Arbeiderpartiet går til valg på å øke støtten til utbygging av bredbånd i spredtbygde områder.

MDG er enige i at et framtidsrettet bredbåndstilbud er en forutsetning for å utvikle hele landet. Det er et verdivalg å inkludere alle og bredbånd er avgjørende for å sikre næringsvirksomhet i bygd og by i hele landet. Det er naturlig at fellesskapet via staten bidrar betydelig for at alle skal få ta del i de digitale mulighetene på lik linje. Det er en suksessfaktor for Distrikts-Norge. NHO Innlandet sier gigabit-samfunnet vil stimulere til god næringspolitikk, velferdspolitikk og distriktspolitikk. Høyhastighetsbredbånd er viktig infrastruktur.

Men nå er det slik at pengesekken ikke er utømmelig, og det skal mer enn en liten økning til for at det skal utgjøre et reelt retningsvalg. Eksempelvis anslås det at det trengs 1,6 milliarder for kablet bredbånd til alle i Innlandet. Legger man regjeringens “satsing” til grunn med smålige 61 millioner per år, har hele Innlandet fått bredbånd rundt 2047. Det er lenge til. Selv dersom Arbeiderpartiet dobler denne “satsingen”, må Innlandet vente til 2035 før alle er med i det moderne samfunnet. Så spørsmålet er hvor mye Arbeiderpartiet vil satse, og hvor de vil ta pengene fra?

I Innlandet skal det bygges motorvei fra Moelv til Øyer. Prisanslaget før eventuelle overskridelser for en vei, som også skal rasere deler av Lågendeltaet naturreservat er 11 milliarder kroner, eller i snitt ca. 255 millioner kroner per km. Det betyr at knappe 7 km av denne veien tilsvarer full utbygging av kablet bredbånd til alle i hele Innlandet. Og da blir spørsmålet: Hva er mest verdt? Og hva bidrar mest til verdiskaping i Innlandet? Og hva vil bety mest for folket som bor i Innlandet? Vi i Miljøpartiet de Grønne mener at svaret på disse tre enkle og viktige spørsmålene er bredbånd. Bredbånd til alle vil bety mer enn motorvei. Besparelsen ved en nedskalering av E6 fra fokus på fire felt og 110 km/t til trafikksikring og forbikjøringsfelt, kan alene finansiere bredbånd i hele Innlandet. Det kan til og med spare oss for et unødvendig inngrep i Lågendeltaet.

Karina Ødegård, stortingskandidat i Oppland for MDG