Gå til sidens hovedinnhold

70 % av bistanden til de fattigste

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En stemme på Kristelig Folkeparti vil som alltid være en stemme for å fremme utvikling og velferd i utviklingsland. Men foran dette valget har partiet i tillegg programfestet en radikal omlegging av bistanden til fordel for de aller fattigste.

SSB’s siste måling av det norske folks holdning til bistand viser at her står KrF sammen med et stort flertall av det norske folk. Ni av ti sier de er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Men bare to av fem mener at bistanden gir ganske eller svært gode resultater. Dette en lavere andel enn i 2017 og flertallets skepsis er velbegrunnet.

Den som ønsker å sette seg mer inn i resultatene av bistand på Norads resultatportal vil raskt kunne slå fast at vi vet lite om totalresultatene av bistand. Det finnes mange gode eksempler og tematiske rapporter, men ingen oversikt som gir et grunnlag for å skille gode forvaltere fra dårlige. Om vi kutter blindt vil vi også ramme blindt. Derfor har KrF i dette valget forpliktet seg til å ta to grep:

- 70% av bistanden skal gå til tiltak som kan måles mot bærekraftsmål nummer 1: Bekjempelse av fattigdom.

- Innsatsen skal gå til de landene som vil ha de største utfordringene med å skape nødvendig økonomisk utvikling for en sterkt voksende befolkning.

Bistand alene kan ikke løfte folk ut av fattigdom, men bistand kan gjøres til en katalysator for økonomisk utvikling. De fleste av de som lever under fattigdomsgrensen er matprodusenter og bor på landsbygda. At bønder sulter er et paradoks, men problemet med matsikkerhet vil være løst så snart de fattige bøndene har funnet veien inn i et mer produktivt jordbruk.

Utvikling i landbruket og etablering av bærekraftige matsystemer lokalt må derfor ha prioritet i årene som kommer. Dette er selve «oksygenet» for økonomisk utvikling i landene som går mot en negativ spiral av underernæring, fattigdom og høy befolkningsvekst.

Johs Ensby, Lillehammer KrF
Jytte Sonne, 2. kandidat for Oppland KrF