Gå til sidens hovedinnhold

8. mars fortjener sju kvinner en ekstra stor takk

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Det er grunn til å feire. I hvert fall litt. For aldri før har så mange kvinner toppet listene til årets stortingsvalg. En gjennomgang NRK har gjort, viser at 76 av 170 listetopper i de ni partiene som er på Stortinget, er kvinner. I alt utgjør kvinnene nå 44 prosent.

35 år etter at Gro Harlem Brundtland banet veg for likestilling i politikken, nærmer andelen kvinnelige listetopper seg 50 prosent. Det er på høy tid. Stortinget er den eneste statsmakten som direkte representerer den norske folkeviljen. Derfor er det viktig å ha nok kvinner på Stortinget for speile det norske samfunnet, på lik linje med å ha en bredde i alder og etnisitet.

Ikke før vi kommer dit at en jevn balanse mellom kjønn, alder og etnisitet er en selvfølge, har vi oppnådd likestilling. Vi har ikke full likestilling i dag. En bredde i kjønn, alder og etnistitet sikrer ulike perspektiver inn i den politiske debatten. Dessverre finnes det forskning og en rekke historier som vitner om at kvinner som påtar seg politiske verv møter motbør. Tradisjonelle fordommer og maktkamper utøves på bekostning av kvinnene. Bevisst eller ubevisst påvirker uskrevne samfunnsnormer og samfunnsstrukturer både menn og kvinner selv.

Å ta et politisk verv krever en innsats, kvinner må selv gripe mulighetene og samfunnet rundt må gi rom. For når partiene selv og velgerne skal krysse av for hvem de vil ha på topp, så veier politisk erfaring tungt. Lokale partilag er portvoktere når de setter opp sine lister. Deres valg av listetopper påvirker kjønnsfordelingen blant de folkevalgte.

I valgkretsen Oppland stiller Rigmor Aasrud (Ap), Kari-Anne Jønnes (H), Marit Knutsdatter Strand (Sp), Charlotte Veland Hoven (KrF), Stine Hansen (V), Anne Lise Fredlund (SV) og Karina Ødegård (MDG) som listetopper. På kvinnedagen fortjener disse sju kvinnene en ekstra stor takk.