89 søker jobben som økonomiveileder i Nav

Nav-stillinger er populære. Det bekreftes nok en gang hvor flere titall søkere har vist sin interesse.