Å endre vannkraftbeskatningen, er å frata lokalsamfunnene egne lovfestede direkteinntekter

ADVARER: Sentralstyremedlem i Høyre, Hanne Alstrup Velure, advarer Regjeringen og finansminister Siv Jensen mot å følge forslagene om å svekke kraftkommunenes inntektsgrunnlag, slik det nå er fremmet forslag om.

ADVARER: Sentralstyremedlem i Høyre, Hanne Alstrup Velure, advarer Regjeringen og finansminister Siv Jensen mot å følge forslagene om å svekke kraftkommunenes inntektsgrunnlag, slik det nå er fremmet forslag om. Foto:

Av
DEL

Aktuell debatt
Mandag leverte det regjeringsoppnevnte kraftskatteutvalget sin innstilling til finansministeren. Utvalgets mandat var å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren blir gjennomført og å foreslå endringer som fremmer vannkraftutbyggingen.

Energibransjen har lenge etterspurt en gjennomgang av grunnrentebeskatningen – en skatt som tilfaller staten i sin helhet.

Det var derfor med vantro at både bransjen og kraftvertskommunene hørte på pressekonferansen og Sanderuds fremlegg av rapporten !

En over 100 år lang tradisjon med konsesjonsordninger som har vært og er et viktig element i en suksessfull norsk distriktspolitikk, brytes dersom Sanderud-utvalgets innstilling blir vedtatt politikk.

Anordningen der lokalsamfunn som berøres av vannkraftutbygging får sin rettmessige, lovfestede andel av den verdiskaping kraftproduksjonen gir, er grunnlaget for at distrikts-Norge ser ut som det gjør – med levende kulturlandskap og livskraftige bygder. Til forskjell fra f.eks. Sverige.

Man foreslår å bryte samfunnskontrakten med rundt 200 norske kommuner som har akseptert å avstå verdifulle naturressurser til kraftproduksjon mot kompensasjon i form av langsiktige, forutsigbare inntekter til bruk på nærings- og infrastrukturutvikling i lokalsamfunnet.

Utvalget foreslår stikk imot energibransjens innspill å videreføre grunnrentebeskatningen – og faktisk øke den fra 37 til 39 prosent. I tillegg gyver man løs på ordningene for lokale inntekter.

Man foreslår å nulle ut de lovfestede ordninger for inntekter til kommunene, nemlig konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt.

Man anbefaler eventuelt å øke naturressursskatten, hvis staten skulle ønske det.

Alle som kan noe om kraftinntektssystemet vet at naturressursskatten inngår som en del av det statlige inntektssystemet og at denne skatten kommer til fratrekk i de alminnelige rammeoverføringer som kommunene får fra staten!

Naturressursskatten kommer dermed alle norske kommuner til gode!

Å endre vannkraftbeskatningen slik det foreslås, er i realiteten å frata lokalsamfunnene egne lovfestede direkteinntekter. I stedet skal staten fordele naturressursskatten etter eget forgodtbefinnende.

Hvordan dette skal skje og hvor mye som tilfaller vertskommunene vil være tilfeldig og avhengig av politisk vilje til enhver tid.

All juridisk, politisk og historisk forankring i vårt vannkraftregime kastes over bord.

Skulle noe politisk parti finne på å foreslå gjennomføring av Sanderud-utvalgets forslag så er det stikk imot alle fagre ord og lovnader om «ivaretaking og styrking av lokaldemokratiet» og at «kommunene skal få beholde mer av den lokale verdiskapingen».

Kraftskatteutvalget skulle bidra til å finne skatteordninger som bidrar til mer vannkraftutbygging. De foreslår i virkeligheten et nytt system der kommunene som har avgitt og fremover var tenkt å avgi mer verdifulle naturressurser i et evighetsperspektiv, skal stå med lua i hånden og be om godtgjørelse for dette.

Ett er sikkert: Det blir ikke så mye som én kilowattime mer vannkraft utbygd dersom Sanderud-utvalgets forslag skulle bli vedtatt politikk.

Hanne A. Velure, Lesja, leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning USS, styremedlem i Naturressurs-kommunene og sentralstyremedlem i Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags