Alle politikere og partier ønsker å bidra til en mer rettferdig verden, alle politikere ønsker et mer rettferdig Norge. Det er nok ikke det som skiller oss som kjemper om din gunst som velger. Det som skiller oss er hvordan vi ser verden. Det som skiller oss er også hva vi tror vil gjøre Norge til et bedre land for oss alle, ut fra vår forståelse av natur, folk, og samfunn.

Vi i Venstre tror på kunnskap og vitenskap. At vi må ta hensyn til miljø, klima og natur når vi skal utvikle samfunnet videre. Vi mener at klimakampen ikke kan vinnes uten internasjonalt samarbeid. Noe som medfører at vi må styrke vårt samarbeid med EU, ikke svekke det ved å gå vekk fra EØS-avtalen. Vi mener et mer rettferdig Norge, betinger at vi klarer å skape verdier. Da må vårt næringsliv kunne konkurrere på like vilkår med utenlandsk næringsliv, både i og utenfor Norge. Dette er avhengig av at vi gjennom samarbeid, slik som ved EØS-avtalen får etablert like rammevilkår og konkurranse betingelser. Vi vil derfor ha en aktiv bruk av EØS-avtalen og ikke en politikk som har som mål å få den fjernet.

Vi tror at mange har skaperkraft, ideer og kreativitet som kan bidra til å finne løsninger på morgendagens og dagens problemer. Skal nye ideer og løsninger komme fram, må vi legge til rette for at det finnes steder for utvikling og nytenkning. Vi tror derfor at når det offentlige engasjerer private til å bidra til å løse et offentlig problem så bidrar dette til at vi kan finne de gode løsningene. Vi tror ikke vi kan løse morgendagens utfordringer, ved å holde fast på at alt skal være som før, eller gå tilbake til de løsninger passet på 80 tallet.

Vi tror det viktigste den enkelte av oss kan gjøre, for klima og et bedre samfunn er å velge politikere som leter etter løsninger ut fra kunnskap, og ikke ut fra et ønske om å tilfredsstille bestemte særinteresser.

Jo Are Aamodt Brænden, stortingskandidat for Venstre i Oppland