Det var sjokkerende å lese at 5.-10. klasse ved Lesja og Lesjaskog Skuler og Dombås vgs. skal delta på Lesja Pride, 10 juni d.å. Sjokkerende fordi det ikke er skolens oppgave å påvirke skolebarn i én bestemt ideologi.

Formålsparagrafen for grunnskolen og videregående opplæring sier tydelig at barn og unge skal lære «grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon». Foreningen FRI, som står bak Pride i Norge, har derimot en klar ideologi innen det seksualmoralske feltet som går på tvers av den kristne og humanistiske tradisjon.

På skolen vil det være elever med vidt forskjellig mening angående hva som er god seksualmoral, der det klassiske kristne synet er at seksuallivet hører til innenfor de trygge rammene av ekteskapet mellom én mann og èn kvinne. Pride på den annen side står for en grenseløs seksualitet der individet selv bestemmer, hva som er «det gode», eksempelvis hvilket kjønn man ønsker å være, hvor mange partnere man vil ha og dyrke sine ulike fetisjer. Variasjonene er så å si uendelige.

Når man arrangerer Pride på skolen, tar skolen tydelig standpunkt i én ideologisk retning og blir talerør for ett bestemt syn på seksualmoral. Barn og unge blir tvunget til å ta stilling til spørsmål som hører voksenverden til, noe foreldre selv bør få bestemme hvordan de vil håndtere sammen med barnet.

Som kristen ser jeg hvert menneske som skapt i Guds bilde. Dette gir mennesket en umistelig verdi, uansett hvordan de velger å leve livet sitt. Om jeg er enig eller uenig med andres valg er likegyldig. Mennesket, individet er verdifullt og skal behandles med respekt. Dette er verdier man finner igjen i samfunnet og har gitt oss mulighet til å leve slik vi selv finner er rett. Et mangfold av religioner og livssyn må gis plass og respekteres i skolen. Derfor er det viktig at skolen ikke er forkynnende i sin undervisning. Å gå i Pride er ikke en del av mandatet til skolene i Lesja og Dovre.

Sigrid Hovda, Lesja