Gå til sidens hovedinnhold

Å legge ned Kringsjåtunet er et sjansespill med de unge

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Antall barn og unge som sliter psykisk blir flere. Å få hjelp tidlig i livet har mye å si for både enkeltpersoner og samfunnet rundt.

Å legge ned behandlingstilbudet på Kringsjåtunet i Lillehammer framstår derfor et sjansespill med ungdommen. På Kringsjåtunet får barn som sliter med å komme seg på skolen egen undervisning. De bor i trygge omgivelser med andre unge, men fra 2. august legges tilbudet ned. Antall døgnplasser reduseres og samles på Sanderud i Ottestad. Der venter også andre typer pasienter.

Sykehuset Innlandet mener nye behandlingsmetoder, overgang fra døgn- til dagbehandling og mer oppsøkende behandling ute der ungdommene bor er en bedre løsning for framtida. Vi er ikke overbevist.

Når døgnplassene blir færre og de ansatte sentraliseres, blir avstanden mellom de ansatte og mange av ungdommene lengre. Det er med rette de ansatte undrer seg hvordan de skal kunne yte like god bistand til en ungdom i Skjåk som ikke vil på skolen om morgenen når de befinner seg mange timer unna med bil.

Det vil koste Innlandet dyrt å ikke ta vare på dagens barn og unge

Lederen av styringsgruppa for prosjektet har tidligere avvist at målet er å spare penger og at ved å samle tilbudet blir fagmiljøet styrket. Vi kjenner godt til at et styrket fagmiljø også er begrunnelsen for å etablere et Mjøssykehus. Men vi kjenner også godt til at det på vegen må spares penger, og at ansatte slutter fordi vegen fram oppleves som ugrei.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, som er et ledd på vegen mot å få hjelp, fungerer ikke som den skal. Ventetidene er for lange. Enkelte måneder de siste to årene har ventetiden vært opptil 60 og 70 dager.

Å vente lenge på hjelp og miste velfungerende behandlingstilbud skaper fortvilelse og usikkerhet. Etter et tungt år, er usikkerhet og utrygghet det siste barn og unge, samt samfunnet rundt trenger. Det vil koste Innlandet dyrt å ikke ta godt nok vare på dagens barn og unge.