Å si ja til en fusjon mellom Eidsiva og Hafslund er ikke ensidig positivt, men risikoen er større ved å si nei

Å si ja til en fusjon mellom deler av virksomheten til Eidsiva og Hafslund er ikke ensidig positivt for Innlandet, men risikoen er større ved å si nei, mener SV.

Å si ja til en fusjon mellom deler av virksomheten til Eidsiva og Hafslund er ikke ensidig positivt for Innlandet, men risikoen er større ved å si nei, mener SV. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg Kraftpolitikken er for viktig til at den kan overlates til markedskreftene og en fusjon mellom Eidsiva og Hafslund handler nettopp om det.

Så langt har det ikke vært noen diskusjon om salg av Eidsiva, det er ikke tilfellet når det gjelder Hafslund. I 2003 var det kamp mellom høyre- og venstresiden om salg av kraftproduksjonen i Hafslund. Vi var mange som fryktet at en stor aktør i det norske kraftmarkedet kunne havne i hendene til utenlandske aktører som satte profitt foran strategisk viktige norske interesser. Saken var så betent og viktig at den havnet i Stortingets spørretime. KrF valgte i siste liten å skifte side, noe som bidro til at Hafslund forble i norsk eierskap.

Oslo kommune har siden venstresiden vant valget i 2015 arbeidet for å styrke det offentlige eierskapet i Hafslund. Man har i løpet av perioden sikret eierskap til samtlige aksjer slik at Hafslund nå er heleid av det offentlige. Offentlig eierskap av kraftproduksjon er et viktig redskap for å sikre strategisk utvikling av næringslivet og industri. Det er med andre ord en viktig forutsetning for framtidig velferd at vi kan eie og forvalte kraftproduksjonen i fellesskap.

En av de tydeligste skillene i politikken går i synet på fellesskapets rolle i eierskap av kraftproduksjon. Vi står ovenfor en periode med store endringer i kraftsektoren. Gjennom energipakke 3 legger EU til rette for en stadig økende liberalisering av kraftmarkedet hvor man legger til rette for mer privatisering. Dette stiller helt nye krav til kraftselskapene. Dersom man skal evne å ivareta fellesskapets interesser er det av avgjørende betydning at Hafslund og andre store kraftselskaper ikke privatiseres.

Det skal et politisk jordskjelv til for at aksjonærene som eier dagens Eidsiva starter en storstilt privatisering av det vi per dags dato eier i fellesskap. Slik er ikke situasjonen for Hafslund. Privatisering av Hafslund vil bety at en av våre største samarbeidspartnere, særlig knyttet til kraftproduksjon, vil gå fra å ivareta interessene til eierkommunene til å ivareta interessene til private aktører med mål om maksimalt profitt. Det vil være dårlig nytt for Eidsiva og eierkommunene i Innlandet. Fusjon mellom selskapene vil sikre at kraftproduksjonen bevares på offentlige hender.

For Innlandet SV har det vært av avgjørende betydning å bidra til å sikre at kraftproduksjonen i Innlandet i størst mulig grad beholdes i fellesskapets eie. Eidsiva leverer per dags dato 7,5 TWh til forbrukerne, men produserer kun 18% i egen regi. Eidsiva samarbeider allerede i dag med Hafslund om en vesentlig del av produksjonen som forsyner Eidsiva sine kunder gjennom blant annet Opplandskraft. Vi er med andre ord allerede i et gjensidig avhengighetsforhold med Hafslund.

Ved en ytterligere liberalisering av den nasjonale kraftpolitikken må vi innse at private aktører får mulighet til å ta en enda sterkere rolle i det norske kraftmarkedet. Kommunene og fylkeskommunene i Innlandet har et mål om fortsatt offentlig eierskap, og derfor er det viktig å få inn en samarbeidspartner som også er offentlig eid. En fusjon med Hafslund styrker det offentlige eierskapet og vil være et nødvendig grep for å styrke offentlige aktørers rolle i kraftmarkedet. Gjennom avtalen sikres utvikling av virksomheten i Innlandet, blant annet kompetansemiljøet på vannkraft på Lillehammer. Kompetansen og eierskapet forblir i Innlandet.

Kraftproduksjon er av avgjørende betydning for næringslivet og samfunnet generelt, og kraftpolitikken må sikre at vi har en bærekraftig forvaltning av våre kraftressurser, i offentlig eierskap. Å si ja til en fusjon mellom deler av virksomheten til Eidsiva og Hafslund er ikke ensidig positivt for Innlandet, men risikoen er større ved å si nei. Fornybar energi er arvesølvet vårt og det skal vi ta vare på, forvalte og eie sammen i fellesskap.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags