Torsdag 3. juni legges det ned syv snublesteiner utenfor Lillehammer skysstasjon til minne om syv ofre for nazismen. Gjennom steinene inviteres folk til å reflektere over konsekvensene av rasistiske og fremmedfiendtlige holdninger.

Steinene skal minnes Ludvig og Karoline Trebitsch, Ludwig og Julie Elias, Stephanie Hirsch, Marta Leopold, og Leonard Ornstein. De kom som jødiske flyktninger fra Tyskland og fra Nederland til Lillehammerområdet før krigen nådde Norge. Men krigen innhentet dem her også.

Etter at nazistene kom til makten i Tyskland i 1933 forverret situasjonen seg for alle jøder. Mange forsøkte å komme seg bort. Mulighetene for jøder til å få oppholdstillatelse ble strammet inn overalt. Noen hundre jødiske flyktninger klarte å komme til Norge de siste årene før krigen brøt ut her.

En liten gruppe av disse flyktningene bodde eller oppholdt seg i Lillehammerområdet da Norge ble okkupert av Tyskland i april 1940.

Marta og sønnen Alfred Leopold eide hus i Einar Sandbergs veg, Stephanie Hirsch leide rom hos en familie i Nyhusvegen. Karoline og Ludvig Trebitsch bodde på pensjonat Mjøsblikk. Julie Elias og sønnen Ludwig Elias bodde lenge på Nermo hotell på Øyer. Leonard Ornsteins historie vet vi lite om, men også han ble værende her.

Målet for flere av dem var å emigrere videre til USA, noen hadde billetter til amerikabåten klar i påvente av oppholdstillatelse. Da jødeforfølgelsene startet i Norge ble menneskene som hadde søkt tilflukt i Lillehammer hardt rammet. Alle ble arrestert høsten 1942, unntatt Julie Elias som var for syk til å transporteres til Oslo og Ludvig Trebitsch som døde i Lillehammer våren 1942.

Ludwig, Stephanie og Marta ble deportert med fangeskipet D/S Donau 26. november 1942 og Karoline og Leonard ble deportert med fangeskipet M/S Gotenland 25. februar 1943. Ingen av dem overlevde deportasjonen til Auschwitz. Julie Elias døde i Lillehammer i 1943, etter å ha blitt tatt hånd om og hjulpet av venner her. De flyktet fra Tyskland og Nederland, og kom hit med svært forskjellige historier og bakgrunn. Snublesteinene synliggjør deres historier og skjebner som en del av Lillehammers historie.

Det er lagt ned 75 000 snublesteiner i hele 26 land i Europa. Snublesteiner er verdens største desentraliserte minnesmerkeprosjekt. Hensikten med prosjektet er å invitere byens befolkning og fremtidige generasjoner til å «snuble» over historiene som foregikk i egen by.

Å minnes ofrene for andre verdenskrig er en reise tilbake i tid. Samtidig må vi ikke glemme at holdningene og handlingene som lå til grunn for at de syv jødiske flyktningene mistet livet sitt også er utbredt i verden i dag. De kjennetegnes av blant annet fremmedfiendtlighet, rasisme, etnisk nasjonalisme, konspirasjonsteorier og antidemokratiske tanker.

Gjennom steinene inviteres Lillehammers befolkning til å reflektere og minnes de reelle konsekvensene av disse holdningene og handlingene. Og i stedet la nysgjerrighet og dialog være inngangen til å forstå fortiden og nåtiden.

Hanna Bakland, Nansen Fredssenter
Nina Sofie Hildre og Magnhild Apeland, Innlandet fylkeskommune