Akademisk mageplask for Høgskolen i Innlandet

NEDERLAG: Rektor Kathrine Skretting og viserektor Anna L. Ottesen mislykkes i å etablere et universitet.

NEDERLAG: Rektor Kathrine Skretting og viserektor Anna L. Ottesen mislykkes i å etablere et universitet.

DEL

GD MENER
Et langvarig ambisiøst arbeid for å få etablert et universitet i Innlandet, resulterer foreløpig i en kollaps. Innstillingen til styremøtet i NOKUT 11. juni, er at Høgskolen i Innlandet ikke er kvalifisert for en status som universitet. For Innlandet er dette ille.

Høgskolen er vurdert i to runder. Da den i vinter fikk tommelen ned ble det nærmest framstilt som om den sakkyndige vurdering var basert på en misforståelse. At NOKUT sin sakkyndige komité ikke helt hadde fått med seg alle kvaliteter høgskolen har i egne rekker.

Avvisning nummer to svir ekstra. Rektor Kathrine Skretting får ikke oppleve å lede høgskolen fram til et universitet. Heller ikke hennes styre har evnet å reise de nødvendige selvkritiske spørsmål for å sjekke ut om høgskolen har gjort sine nødvendige kvalifiseringer.

I den grad høgskolen ikke er kvalifisert som universitet, er heller ikke lederskapet kvalifisert.

I den grad høgskolen ikke er kvalifisert som universitet, er heller ikke lederskapet kvalifisert. Og alle som i sin tid var drivere for en fusjonert høgskole, har åpenbart heller ikke evnet å sette seg inn i og forstå hvorfor noen faktisk stilte kontrollspørsmål.

Høgskolen i Innlandet er kommet for å bli. Den bør kunne bli bedre enn i dag. Signalene fra NOKUT-miljøet bør være en god veileder i fortsettelsen. Høgskolen i Lillehammer framsto med autoritet og etablerte profiler. Høgskolen i Hedmark var mer å likne en spennende faglig gryte, men med en for utydelig profil.

En veldrevet og ambisiøs høgskole bør ikke være noen hemsko. Tvert imot. Det gjelder bare å ikke snakke seg ned, eller å hige etter en status man bør vite det kreves mer for å oppnå. En slik selverkjennelse kan også være uttrykk for godt lederskap.

Høgskolen i Innlandet skal etter hvert inn i en ny periode, med ny rektor etter Kathrine Skretting. Hun lyktes ikke med sin ambisjon. En etterfølger kan kanskje klare å bryte målsnøret for en akademisk drøm.

Høgskolen i Innlandet bør ikke bli universitet, mener komité


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags