Gå til sidens hovedinnhold

Akademisk ydmykhet i Innlandet?

Artikkelen er over 1 år gammel

GD MENER Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Torsdag avgjøres universitetssøknaden fra Høgskolen i Innlandet. NOKUT-styret er i en enestående situasjon og posisjon: Organet skal avgjøre søknaden etter en forutgående innstilling fra styrets sakkyndige organ. Det er en innstilling som i to omganger har konkludert med å avvise søknaden om opprykk fra høgskole til universitet.

Det mangler ikke på utsagn og uttalelser om hvor viktig det er at NOKUT lar være å lytte til eget fagorgan. For et universitet er så viktig for Innlandet, sies det. Innlandet trenger en imøtekommelse. Innlandet må ikke bli den eneste store regionen i Norge som ikke har et universitet, sies det.

Styreleder Maren Kyllingstad, fylkesmann Knut Storberget, NHO-sjef i Innlandet, Jon Kristiansen og flere til, er unisone. Det er Innlandets tur. Som om NOKUT arbeider ut fra et kølapp-prinsipp.

Kan hende burde Høgskolen trekke sin søknad, erkjenne svakheter og kvalifisere seg på nytt

Denne søknaden er i ferd med å bli en ulykkelig sak for Innlandet. Selvforskyldt. Intet annet. For nå vil ett av to komme til å skje:

NOKUT-styret har aldri tidligere overkjørt sitt sakkyndige organ. Hva vil skje med denne typen interne arbeid dersom sakkyndige ikke blir lyttet til? Hvem vil delta i slikt arbeid senere?

Dernest. Storberget forsøker seg i rollen som tidligere handlekraftig politiker framfor å se an en faglig rolle. Interessant ettersom han i andre spørsmål skyver fagligheten framfor seg mer enn å agere som handlekraftig fylkesmann.

Men bevares, lykkes han, Kristiansen, Kyllingstad og flere til, så vil dette være et signal til det øvrige akademiske Norge: Høgskolen i Innlandet er egentlig ikke kvalifisert som universitet, men fikk en politisk, ikke faglig, begrunnelse for opprykk.

Er det på dette viset Innlandet skal vise seg fram med akademisk tillit og styrke? Kan hende burde Høgskolen trekke sin søknad, erkjenne svakheter, velge nytt lederskap og kvalifisere seg på nytt.