OA: Etter det OA forstår, skal det koordinerte og planlagte tilsynet skyldes at politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten har ønsket å undersøke nærmere arbeidsvilkår og arbeidsforhold for personer som jobber i de fire indiske restaurantene.

OA kunne torsdag melde at det ble gjennomført tilsyn hos de tre restaurantene kjeden har i Innlandet: Indian Dining på Gjøvik og Lillehammer og Royal India på Hamar.

– Jeg kan bekrefte at det også var tilsyn i Oslo, sier Elisabeth Hansen i Arbeidstilsynet til Oppland Arbeiderblad fredag.

Restauranten Gutta fra Calcutta i Oslo er utgangspunktet for kjeden som har vokst seg videre til Innlandet.

Henter inn mer info

Hansen, som jobber med koordinering av denne typen saker, forteller at dokumentene man er interessert i er arbeidskontrakter, timelister og bemanning. Hun bekrefter også at de i aksjoner som denne er opptatt av hvordan de ansatte bor.

– Det vi ser på er lønns- og arbeidsvilkår, samt innkvartering. Vi ser på om det er i henhold til kravene. Under besøket innhenter vi den informasjonen som er tilgjengelig, og så bruker vi tiden etterpå til å få den dokumentasjonen vi trenger som ikke var tilgjengelig under besøket, sier Hansen til OA.

Hun sier at det i særdeles få tilfeller er aktuelt å stenge restauranter etter et slikt besøk. Om bakgrunnen for at de gjennomførte tilsyn hos alle fire restaurantene samtidig, kan ikke Arbeidstilsynet si noe.

– Jeg har ingen anledning til å kommentere noe rundt det, sier Hansen.

Ansett som rutinekontroll

Rupinder Kaur og Ranbir Singh eier restaurantene på Gjøvik, Lillehammer og i Oslo. Singh er også medeier i restauranten på Hamar. Han uttalte til OA torsdag kveld at de er vant med kontroller, og anser torsdagens aksjon som et vanlig besøk.

– Det ble sjekket arbeidskontrakter, vaktlister og hvor mange vi var på jobb og hvor folk bodde hen. Vi var til sammen fire personer på jobb her i kveld. Det er en stille og rolig periode nå. Vi oppfatter dette som en rutinemessig kontroll uten noen stor dramatikk. Vi hadde også kontroll for et par år siden før koronapandemien, sa Singh til Oppland Arbeiderblad.

– Vi føler ingen dramatikk rundt at vi har hatt dette tilsynet hos oss, sa Singh.

Hansen i Arbeidstilsynet forteller at restaurant- og serveringsbransjen er en av bransjene de oftest besøker.

– Vi er ganske ofte ute i restauranter for å sjekke opp informasjon, så de er vant til at vi kommer. Stort sett blir vi godt mottatt, sier hun.

Taushetsplikten

Skatteetaten ønsker heller ikke å gå inn på bakgrunnen for aksjonen torsdag eller hva som ble gjort.

– Skatteetaten kan bekrefte at vi i regi av tverretatlig samarbeid har deltatt sammen med Arbeidstilsyn og politiet på en felles samarbeidskontroll hos virksomheter i restaurantbransjen.

Det skriver seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen Mads Kvernen Kleppe i en epost til OA.

– Vi har taushetsplikt og kan dessverre ikke uttale oss om enkeltkontroller. Men på generelt grunnlag kan vi si at typiske kontroller vi gjennomfører i denne bransjen er personallistekontroller.