Aktor: Vi er tilfreds med dommen

Statsadvokat Jo Christian Jordet.

Statsadvokat Jo Christian Jordet. Foto:

DEL

17-åringen som drepte en 16 år gammel jente på Vinstra i fjor er dømt til 13 års forvaring. Det er ett år mer enn statsadvokat Jo Christian Jordet la ned påstand om i tingretten. Av dommen fra Nord-Gudbrandsdal tingrett går det fram at minstetiden er åtte år.

- Påtalemyndigheten er tilfreds med at retten har fulgt vårt syn på tilregnlighets- og reaksjonsspørsmålet, skriver statsadvokat Jo Christian Jordet i en pressemelding.

Det er riksadvokaten som vil ta stilling til om dommen godtas.

Forsvarer Nora Hallen la ned påstand om at 17-åringen må overføres til tvungent psykisk helsevern.


Vinstra-saken

31. oktober 2018 ble en 16 år gammel jente drept med kniv av en 17 år gammel gutt på Vinstra.

17-åringen har erkjent at han tok livet av jenta, men nekter straffskyld fordi han mener han var utilregnlig.

Den to uker lange rettssaken ble sluttført i Nord-Gudbrandsdal tingrett fredag 28. juni. Aktor i saken, statsadvokat Jo Christian Jordet, la ned påstand om forvaring i 12 år med en minstetid på åtte år. Forsvarer Nora Hallén la ned påstand om at 17-åringen må overføres til tvungent psykisk helsevern.

De psykiatrisk sakkyndige i saken har konkludert med at han var tilregnelig. Forsvareren har imidlertid argumentert med at de sakkyndige har vært i tvil om sin konklusjon.

Dom i saken falt 19. juli i 2019. Dommen ble anket.

Artikkeltags