Gå til sidens hovedinnhold

Alarmerende om rus i Nord-Gudbrandsdalen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Hver ungdom som prøver et narkotisk stoff er en ungdom for mye. Er grensen først overskredet, kan vegen ut av rusen bli for tøff.

I Nord-Gudbrandsdalen forteller politiet om økende bruk av sterkere narkotiske stoffer, mer vold, samt flere overgrep og sedelighetssaker blant ungdom. Ungdom som først har prøvd hasj, går videre til nye narkotiske stoffer. Rus er en ond spiral.

Politiets advarsler må få foreldre, slektninger, skolen, det kommunale hjelpeapparatet og Sykehuset Innlandet til å våkne og ta grep. Hva er det som gjør at narkosakene i Nord-Gudbrandsdalen øker, i motsetning til ellers i landet. Hva er forklaringen på at flere unge ruser seg med sterke stoffer?

Politiet kobler den alarmerende utviklingen til koronapandemien. De unge savner sosiale møteplasser. Ruskoordinatoren i Sel forteller at det mangler aktivitetstilbud til ungdom i flere kommuner. Sel skal prøve å etablere et lavterskeltilbud for disse. Et slikt tilbud må komme på plass raskt. Konkrete tiltak lokalt er viktig for å komme nærmere ungdommen.

Det haster det med å ta grep som virker

Nå vil ikke en eller annen form for ungdomsklubb løse problemet alene. Rus er ofte flukt fra noe vondt. Barn og unge som i dag kjenner på at hverdagen har blitt enda tyngre, må få hjelp. Dessverre er ventetida hos BUP altfor lang. Det siste året har barn og unge i Innlandet måtte vente i gjennomsnitt 56 dager på å få hjelp. Fristen er 35 dager. Ventetiden må ned.

Nasjonalt diskuteres en rusreform. En reform må i større grad involvere barn og unges behov. Det er viktig å sende et tydelig signal til unge om hvor viktig det er å ikke prøve narkotika. Samtidig må de unge som allerede har overskredet grensen fanges opp tidlig og få hjelp. Straff alene løser ikke noe. Utviklingen i Nord- Gudbrandsdalen levner ikke tvil om at mer må gjøres. Det haster med å ta grep som virker.

Les også

Politiet i Nord-Gudbrandsdalen: – Flere av de unge har gått over til sterkere narkotiske stoffer

Les også

Kraftig økning i narkosaker: – Vi tar mest hasj, amfetamin og piller