Alarmsignalet fra Hovemoen

TAKTSKIFTE: Ingunn Trosholmen settes på prøve som ny ordfører. Et taktskifte er nødvendig. Foto:

TAKTSKIFTE: Ingunn Trosholmen settes på prøve som ny ordfører. Et taktskifte er nødvendig. Foto:

DEL

GD MENER
Varsellampene bør lyse rødt på kontoret til Lillehammers nye ordfører, Ingunn Trosholmen. Før hennes første uke som ordfører er unnagjort blir hennes evne til å vise diplomati og handlekraft, satt på prøve.

Vi håper hun vil lykkes med å sikre et forutsigbart og langvarig liv for Gausdal Landhandleris virksomhet (GL) i Hovemoen. Bedriften, de ansatte og Lillehammer kommunes renommé trenger sårt til å få på plass nødvendige rammebetingelser for videre drift.

Det er krevende å etablere ny og omfattende infrastruktur. Med konstruktiv medvirkning, ikke minst fra Nye Veier AS og berørte instanser, er det funnet gode løsninger for E6-utbygging forbi Fåberg. En varslet konflikt for gardene på Traaseth er også ryddet unna.

Skremmeskuddet fra Gausdal Landhandleri er mer enn et taktisk varsel

Det arbeides for best mulige løsninger ved Øyresvika sør for Lillehammer tunnel. Og nå står det om gode løsninger også for bruhode og E6-løsninger på østsida av ny Lillehammer bru, sør i Hovemoen-området.

Her har Staten og fylkeskommunen være viktige aktører. Staten har hatt og har flere hatter, Statnett og tidligere Bane NOR illustrerer dette. Kommunen har ment at den gjør jobben sin. Men for tregt, med for dårlig autoritet og med manglende handling.

Skremmeskuddet fra Gausdal Landhandleri er mer enn et taktisk varsel. Det uttrykker et klart behov for at offentlige aktører må vise evne til å endre på egne posisjoner. Det er ingen tvil om at en akseptabel løsning er mulig. Det er i en slik rolle Ingunn Trosholmen nå skal vise seg fram.

Både i stil og innhold må Lillehammer kommune framstå med større autoritet enn det vi ofte har opplevd. Kommunen kan ikke leve med at uvisshet kan ende med tap av 100 arbeidsplasser.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags