Gå til sidens hovedinnhold

Aldersperspektivet i nominasjonsprosessen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

GD opplyser at Eldrerådet i Lillehammer reagerer sterkt på behandlingen av 96-årige Gudrun Mølmen, og viser til følgende vedtak som ble fattet i møte 8. juni: «Lillehammer eldreråd vil på det sterkeste anmode om at Lillehammer kommune snarest etablerer rutiner for personelldisponering.»

Vedtaket viser nødvendigheten av at lokalpolitikerne går i seg selv og rydder opp.

For tiden pågår det nominasjonsmøter i politiske lokal - og fylkeslag med tanke på stortingsvalget i 2021. Det er en kjensgjerning at eldre er underrepresentert i politiske verv. En undersøkelse fra 2015, viser at kun 1,7% av kildene som uttaler seg i norske nyhetsmedier er over 67 år. Hvem taler de eldre sin sak når de ikke selv er representert?

Det er viktig å ha aldersperspektivet i nominasjonsprosessen. For Lillehammers vedkommende er det derfor viktig at det foreslås kandidater som kan representere våre mange eldre velgere.

Knut Korsæth, Lillehammer