Nær én milliard kroner skal selskapet Hafslund Eco skal bruke på å effektivisere og oppgradere kraftanleggene sine. I tillegg planlegges nye anlegg.

Det ligger et stort kraftpotensial i oppgradering og modernisering av gamle kraftverk. Vi har bak oss mange år med forspilte muligheter. Kombinasjonen lave strømpriser og lite hensiktsmessige skatteregler, har gjort det ulønnsomt å gjennomføre slike investeringer.

Det ble gjort et lite skattegrep for å stimulere modernisering for et par år siden. Alle vet hva som etterpå har skjedd med energiprisene, og endelig er vi der at kraftbransjen vil vise at den har satt seg i bevegelse.

Det er bra. Ikke noe tyder på at prisen på elektrisk kraft noen gang detter ned på det nivået vi har bak oss, og det er knapt mulig å tenke seg at lønnsomheten i strømproduksjonen kan bli høyere enn hva den er nå.

Modernisering og effektivisering av kraftverk er ukontroversielt, og et helt nødvendig bidrag til økt produksjon av regulerbar kraft. Nye vannkraftutbygginger, overføring av vann fra et nedbørsfelt til et annet og andre naturinngrep, er langt mer krevende.

Det er også andre krevende sider ved dette, som å ha styring på hvor de store pengene havner. Noe blir liggende igjen i vertskommunene, men det forsvinner også enorme summer inn i kassene til de største kraftverkseierne, som for eksempel Oslo kommune.

Strømpriskrisa har ført til økte forskjeller mellom folk, men også mellom kommuner. Samtidig med at vi diskuterer modernisering av kraftverk og børster støv av planer om nye, bør vi også snakke om hvor de store pengene tar vegen. Mer enn på mange tiår, er energidebatt også fordelingsdebatt.