Alle forslag falt da utvalget onsdag behandlet saken om skolestruktur i Nordre Ringsaker

Arbeiderpartiet foreslo å legge ned tre skoler. Høyre foreslo å legge ned fem. Sp, Rødt og Pensjonistpartiet vil ikke legge ned noen. Da Utvalg for oppveksts elleve politikere til slutt var klare for votering, var det ingen forslag som fikk flertall.