Gå til sidens hovedinnhold

Alle fortjenester et egnet sted å bo

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Denne våren diskuteres helhetlig boligpolitisk plan blant Lillehammers politikere. Det å bo er noe vi alle må, og alle skal ha tilgang til en egnet bolig.

Arbeid, bolig og helse er selve fundamentet for sosialdemokratiet. Har du disse tre på plass, har du det du det meste av det du trenger for å ta vare på deg sjøl, dine nærmeste og for å bidra til samfunnet. Men hvilken bolig vi trenger forandrer seg, og tilbudet må være tilpasset alle varianter av behov. Muligheten for vanlige folk til å eie sin egen bolig ble framkjempet av arbeiderbevegelsen gjennom politiske reformer i tida etter 2. verdenskrig og er helt sentral i vårt sosialdemokratiske velferdsprosjekt, der alle skal med.

Hvordan skal vi så sikre at alle har en bolig som passer til behovet for den enkelte? Vi leser stadig om økte boligpriser og mange som sliter med å kjøpe egen bolig, både som førstegangskjøpere og i andre faser i livet, alt blir ikke som vi drømmer om. Kommunen kan og skal bidra til at alle har et godt og egnet sted å bo. Heldigvis har vi flere virkemidler som kan og skal brukes.

Lillehammer kommune skal stille krav til utbyggere når kommunale tomter eller bygg selges for utvikling av boligformål. Vi må sikre at det bygges både smått og stort, tilpasset gammel og ung. Og hva den enkelte trenger er ikke alltid så greit å si. Derfor kan en boligveileder være et smart grep. Mange lever for lenge i for stor bolig, andre sliter med å komme inn på markedet for å eie egen bolig. Noen trenger bolig med støttefunksjoner, som for eksempel eldre eller funksjonshemmede, andre sliter med psykiske lidelser og eller rus og trenger å bo i et vanlig boligområde, ikke i en ghetto.

Kommunen skal være en pådriver for å nå en utbygging av alle typer boliger, gjennom utbyggingsavtaler og gjennom annen samhandling med utbyggere. Husbanken er sammen med kommunen en viktig aktør både som yter av bostøtte, startlån, etablerings og tilpasningsstøtte. Leie til eie er en spennende måte å hjelpe, kanskje særlig yngre mennesker, inn på boligmarkedet. Leiebeløpet betales da inn som en nedbetaling på noe som blir til innskudd i egen bolig over tid. Et spennende konsept og mulig virkemiddel overfor de som ikke har mye egenkapital.

Det er mange gode virkemidler for å nå målet om at alle skal ha en god og tilpasset bosituasjon. Planen som kommer til behandling beskriver mange måter å nå dette målet på. . Arbeiderpartiet skal være i førersetet for at vi skal vedta en plan som sikrer at vi når dette målet. Alle skal ha et godt botilbud i Lillehammer.

Merethe Kjellberg, Lillehammer, gruppeleder (Ap)