Etter hvert som Coronaviruset inntar Norge og restriksjonene strammer grepet om økonomien, kan vi lese om eksempler på at folk stiller opp for hverandre. Sist ut er nyheten om at utleiere av næringslokaler i Lillehammer går ut og halverer husleie og utsetter betaling. Espen Østvold Rølla, Lillehammer (kommunestyrerepr. Ap) påpeker helt riktig at dette er " ... dugnadsånd i befolkningen og i næringslivet, og dette er solidaritet på sitt beste" (GD 19.3).

Mitt spørsmål er hva Lillehammer kommune vil gjøre for alle lokale lag og foreninger som nå "blør" som følge av denne situasjonen? For alle skal vel bidra?

Vil kommunen redusere arenaleien ut året? Det vil være en veldig fin håndsrekning til frivilligheten, som er en av bærebjelkene i lokalsamfunnet vårt. Dessuten: i en nasjonal krise er det vel ingen som mener at barna skal betale prisen når ting igjen vil normalisere seg?

Ulf Holberg, Lillehammer