Annenhver nordmann opplever at økte husstandsutgifter blir tøft for privatøkonomien. Lokale banksjefer ser at summen av økt rente, høye energipriser og et generelt økende prisnivå har ført til at flere kunder har en presset økonomi. De flere tilfeller av kortere mislighold, fordi kunder ligger etter med avdrag på lån. Samtidig ber flere om avdragsfrihet.

Inntil for ett år siden, handlet vanskelig husholdningsøkonomi først og fremst om familier og enslige som ble rammet av ulike livskriser, som havnet utenfor arbeidslivet, eller på andre måter bokstavelig talt ble vippet av pinnen når det ble snakk om muligheter til å betale sine utgifter.

«Den nye tid» er annerledes. Folk som har slitt, sliter mer. Og de som sliter, har blitt flere. Bankens bistand, er utsatte forpliktelser. Nedbetalingstiden på lånet kan forlenges. Så lenge verdien på det som er belånt holder seg, er slike løsninger å leve med.

«Den nye tid» er et ekstremt voksenopplæringsprosjekt. I perioder med høy vekst i forbruksgjeld og intens markedsføring av kredittkort og kostbar avbetaling, har vi snakket om hvor dårlig forberedt mange er på et voksenliv der hverdagene også handler om å ta avgjørelser av stor økonomisk betydning.

Nå ser vi noe av det samme når det gjelder strøm. Skrekkelige historier om hvordan folk føler seg lurt inn i avtaler som ender med strømregninger til å gråte av, vekker både forbrukere og politikere på lokalt og sentralt hold. All den tid staten har lovet strømstøtte hele 2023, og all den tid statlig strømstøtte er politisk bredt forankret, må det være lov å spørre hvorfor i all verden strømselskapene tilbyr slike avtaler.

For øvrig er en del av dagens elendighet en bestilt hestekur. Når boliglånet blir dyrere, er det fordi Norges Bank bruker renta i et forsøk på å dempe etterspørselen, og dermed prisveksten. Det rammer bredt, og det rammer de fleste. Men aller hardest rammer det dem som allerede sliter med å klare seg.