Alliansene spriker – det er helt åpent om ordførermakta i Lillehammer

Lokalvalgkampens siste partidebatt i Lillehammer bekreftet at ingen ting er klart og tydelig om hvem som kommer til å alliere seg med hvem etter kommunevalget 8. og 9. september.