Marit Arnstad og Bengt Fasteraune påstår i GD at det ikke er tid for en ny EU debatt. Dette er feil. Aldri før har det vært viktigere å diskutere norsk EU-medlemskap enn nå. Vi lever i en tid med klimakrise, energikrise og økende populisme. Dette er alle trusler vi ikke kan stå imot alene, det er trusler vi må møte sammen. Skal vi ha en EU-debatt, la oss ha den nå.

EU-debatten heter seg opp i flere aviser om dagen, noe som er positivt. Det er ingen hemmelighet at mange har for lite kunnskap om EU, og det syntes godt i innlegget til Arnstad og Fasteraune. De legger fram flere argumenter som rett og slett er feilaktige, noe som er synd.

For det første blir er ikke slutt på krona. Debattantene påstår at norsk EU-medlemskap vil være slutten på krona, dette er feil. Dere trenger ikke å se lenger enn til Sverige eller Danmark for å se at Euroen ikke kreves. Det var og er ingen krav for medlemskap.

For det andre mister vi ikke kontroll over kraftpolitikken. Bygging av konsesjoner i form av for eksempel kabler, vind eller vannkraftutbygging vil fortsatt være bestemt av Olje og energidepartementene, i samarbeid med myndighetene i andre enden av kabelen. I tillegg har vi en energikrise, som vi kun løser gjennom samarbeid. Blåser det en dag mye i Skottland kan vi kjøpe billig skotsk vind, mens de dagene det er vindstille kan vi eksportere kostbart norsk vannkraft. Energisamarbeid er derfor avgjørende, om energikrisen skal løses.

For det tredje er vi avhengige av EU for å løse klimakrisen. Mens Sp snur ryggen til klimautfordringene, ser EU til løsninger. EU har verdens mest ambisiøse klimapolitikk, og lanserte nylig European Green Deal. Strategien skal sikre grønn vekst i Europa, og har som mål å være klimanøytrale innen 2050. Den skal bidra til å skape nye grønne arbeidsplasser, samt gi europeisk næringsliv og industri et konkurransemessig fortrinn.

For de fjerde har det vokst opp en helt ny generasjon, som også bør være med å bestemme. Det er tross alt dagens elever, studenter, lærlinger og ungdommer, som skal ta over samfunnet. Det er vi som skal leve med konsekvensene av dagens vedtak. Det er derfor viktig at vi også inkluderes.

Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal ha en ny EU-debatt.

Kajsa Kirkhus, leder i Ringsaker venstre