En stor andel av kronikere med for eksempel muskel-, skjelettlidelser og lungesykdommer, oppsøker akupunktør. Mange opplever å ikke bli tatt på alvor i helsevesenet, og må vente lenge i helsekø, eller at de ikke får medisiner de behøver fordi de er for dyre. Det er en samfunnsøkonomisk prioritering i forhold til medisiner som tilbys, sier Akupunkturforeningen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Bruker nåler mot pollenallergi

SE VIDEO:

– Mange av våre pasienter ønsker ikke-medikamentell behandling fordi medisinene, som de jo vil gå på regelmessig i løpet av livet, ofte kan gi store bivirkninger. Årsaken til lidelsene kan være mange. Hvis pasienten går med en kronisk lidelse over tid, oppstår det ofte en sekundærlidelse. Derfor behandler vi hele personen og ser på helheten, ikke stykkevis og delt, sier styreleder i Akupunkturforeningen, Cecilie Brewer, som mener helsevesenet gjerne kan være mer åpent for at akupunktur er en del av tilbudet og at pasientens autonomi bør vektlegges.

LES OGSÅ: Seks måneders karantene etter akupunktur

– Tenk på kronikere som i tillegg har søvnproblemer. De har smerter, får ikke sove, og får gjerne tilbud om sovepiller fra lege. Gi pasienten valget. Hvis legen ikke informerer om alternative tilnærmingsmåter, som for eksempel akupunktur, skjer det heller ikke noe, sier Brewer, som presiserer at det finnes god dokumentasjon på at akupunktur hjelper mot smerter.

LES OGSÅ: Prøv noen nåler

LES OGSÅ: En levedyktig sirkel av helse

LES OGSÅ: Utdannet for å sette nåler

LES OGSÅ: Akupunktur på fødestua

LES OGSÅ: - Stor urettferdighet og feil prioritering av helsekroner